Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

regulamin

od: do:

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Oświęcimskim Centrum Kultury

Rezerwacja biletów:
1. Rezerwacji można dokonywać w kasie i informacji OCK osobiście lub telefonicznie: tel. fax (33) 842-25-75, 842-44-61, 842-44-63, 842-57-82, kasa nr wewnętrzny 28.
2. Dokonując rezerwacji osobistej lub telefonicznej należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Tym samym zostaje wyrażona zgoda na kontakt ze strony OCK w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze. Podanie danych jest dobrowolne i będzie przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Po realizacji wydarzenia dane podane do rezerwacji biletu zostają usunięte przez Administratora.
3. Osoby dokonujące rezerwacji osobiście lub telefonicznie oraz poprzez dostarczenie formularza, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.
3. W przypadku rezerwacji dokonanych z wyprzedzeniem większym niż 60 dni przed datą imprezy, rezerwację należy potwierdzić najpóźniej na 40 dni przed imprezą i dokonać zakupu biletów w kasie lub informacji OCK najpóźniej 21 dni przed datą imprezy.
4. W pozostałych przypadkach zarezerwowane bilety należy zakupić w kasie lub informacji OCK najpóźniej 10 dni przed datą imprezy.
5. Po tych terminach rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej rezerwacji i sprzedaży.
6. W terminie krótszym niż 10 dni przed imprezą rezerwacje nie będą dokonywane. Kasa udziela informacji o aktualnej i prognozowanej liczbie ewentualnych wolnych miejsc.
7. Przy rezerwacjach biletów grupowych, rezerwujący zobowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia biletów i złożyć go osobiście w kasie OCK lub przesłać e-mailem na adres kasa@ock.org.pl w terminie uzgodnionym z OCK.
8. Bilety zarezerwowane na seanse filmowe i inne wydarzenia w kinie należy zakupić, wyłącznie w kasie, najpóźniej 15 minut przed seansem.
 
Płatność za bilety:
1. Płatności za zarezerwowane bilety indywidualne lub grupowe można dokonywać osobiście w kasie, informacji OCK lub przelewem na rachunek bankowy OCK, nr konta: Bank Spółdzielczy w Zatorze, nr: 42 8136 0000 0030 0298 2000 0010.
2. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto OCK.
3. Zapłacone bilety indywidualne i grupowe można odbierać w kasie lub informacji OCK do dnia imprezy, najpóźniej pół godziny przed jej rozpoczęciem.

Zwroty biletów:
1. Bilety indywidualne zakupione w kasie lub informacji OCK można zwracać najpóźniej na 1 dzień przed datą imprezy.
2. Bilety indywidualne zakupione przez internet, za pośrednictwem systemu biletowego Visualticket, można zwracać najpóźniej na 1 dzień przed datą imprezy. 
3. Bilety grupowe zakupione w kasie można zwracać najpóźniej na 10 dni przed datą imprezy.
4. Zwroty należności za zakupione bilety dokonywane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury.
5. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem.
6. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
7. Bilety niewykorzystane (utracona ważność) nie podlegają zwrotowi.
8. W przypadku odwołania imprezy lub zmiany jej terminu z przyczyn niezależnych od OCK (tak zwanej siły wyższej, np. choroba wykonawcy, kataklizmy, klęski żywiołowe, awarie energetyczne, żałoba narodowa, itp.) widzom, którzy zakupili bilety, przysługuje zwrot należności za bilety lub ich wymiana na nowy termin.

Pliki do pobrania:

Formularz zamówienia biletów.rtf (Rozmiar: 56759 bajtów)
Formularz zamówienia biletów.pdf (Rozmiar: 94478 bajtów)


Wieści z Ratusza | 24.09 Wieści z Ratusza czytaj więcej...

dzisiaj

wrzesień 2021
  P W Ś C P S N
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)