Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

24. Letnie Koncerty Organowe 2019

od: do:

W okresie od 24 czerwca do 22 lipca 2019 roku w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu odbyło się pięć koncertów organowych w ramach 24. Letnich Koncertów Organowych.

Koncerty organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury przyciągają do kościoła św. Maksymiliana wielu miłośników muzyki, którzy mają możliwość posłuchania muzyki organowej skomponowanej przez wielkich mistrzów gatunku oraz utworów kompozytorów współczesnych. W Oświęcimiu gościło wielu znakomitych muzyków z Polski, jak również z Japonii, Urugwaju, Brazylii, USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Rosji. Wiele koncertów odbywających się ramach „Letnich Koncertów Organowych” urozmaicanych jest wykonywaniem wspólnych utworów z towarzyszeniem innych instrumentów, jak również utworów wokalnych przez solistów i chór.

24. Letnie Koncerty Organowe galeria

Marek Pawełek - organy
Chór Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie Psalmodia
pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika
poniedziałek, 24 czerwca 2019 godz. 19:00


koncert w 40. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Oświęcimiu

program:

César Franck (1822-1890)
Chorał a-moll nr 3
Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010)
Matko Niebieskiego Pana
Zdrowaś bądź, Maryja!
Ach, jak smutne jest rozstanie
O Matko miłościwa
Witaj Jutrzenko
César Franck (1822-1890)
Preludium, fuga i wariacje h-moll
Romuald Twardowski (*1930)
Swiatyj Boże
Otcze nasz
Józef Świder (1930-2014)
Usta proszą
Kto szuka Cię
Moja piosenka
Modlitwa do Bogarodzicy
Pieśń
Feliks Nowowiejski (1877-1946)
Ojczyzna, Psalm 136 „Jeruzalem” op. 36 na chór i organy

Marek Pawełek ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Umiejętności gry na organach rozwijał pod kierunkiem prof. Andrzeja Białko. Od 2008 roku jest akompaniatorem chóru Psalmodia. Jako chórzysta współpracował z Krakowskim Chórem Kameralnym, Filharmonią Krakowską, Operą Krakowską, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, koncertując w Polsce i za granicą (we Włoszech, w Niemczech, Belgii, Szwecji, na Węgrzech). Od 2006 roku pracuje jako muzyk - organista w Kościele Garnizonowym w Krakowie. W 2009 roku podjął współpracę z Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2012 roku związany jest ze Stowarzyszeniem Passionart, w którym obecnie pełni funkcję sekretarza oraz tworzy aranżacje orkiestrowe. W 2015 zostały wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne jego opracowania kolęd, które zostały nagrane przez chór Psalmodia. W 2016 roku był głównym organistą podczas centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wraz z innymi muzykami aranżował utwory na liturgię Światowych Dni Młodzieży i towarzyszył w przygotowaniu chóru. Jako organista brał udział między innymi w Mariańskich Koncertach Organowych, Letnich Koncertach Organowych w Oświęcimiu, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanym, Wadowickich Koncertach Organowych, Dniach Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej w Rabce. W 2018 roku zrealizował cykl koncertów z muzyką organową we Władywostoku w Rosji. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez znakomitych organistów z Polski i Europy. Realizując partie organów dokonał wielu nagrań fonograficznych muzyki solowej, chóralnej i kameralnej.

Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Psalmodia powstał w 1988 roku przy Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2009 roku, na mocy decyzji Papieża Benedykta XVI, przekształcającej Akademię w Uniwersytet, zespół stał się Chórem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od czasu powstania dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru jest prof. Włodzimierz Siedlik. W swoim repertuarze chór posiada utwory polskich i zagranicznych kompozytorów wszystkich epok. W sposób szczególny Psalmodia pielęgnuje muzykę współczesnych kompozytorów polskich, do których należą między innymi Romuald Twardowski, Stanisław Moniuszko, Henryk Mikołaj Górecki, Józef Świder. Na swoim koncie chór posiada kilka wydawnictw płytowych, w tym z muzyką kolędową, utworami Stanisława Moniuszki i muzyką Józefa Świdra, wydaną w listopadzie 2018 roku. Chór bierze udział w licznych krajowych i zagranicznych wydarzeniach muzycznych. Zespół koncertował we Francji, Niemczech, Rio de Janeiro. W 2019 roku Psalmodia świętuje jubileusz 30-lecia swojej działalności artystycznej. Z kolei 10-lecie istnienia obchodzą działające w ramach chóru zespoły jednorodne - Krakowski Chór Żeński pod dyrekcją Łucji Nowak oraz Krakowski Chór Męski prowadzony przez Ivana Vrublevskyi`ego.

Włodzimierz Siedlik - absolwent Akademii muzycznej w Krakowie (dyplom z najwyższym wyróżnieniem), Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem) - jest założycielem i kierownikiem artystycznym Psalmodii, kierownikiem Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie i profesorem w Katedrze Muzyki Kościelnej Wydziału Historii i Dziedzictwa Narodowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, założycielem Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Pełnił funkcje dyrektorskie w Centrum Paderewskiego w Tarnowie (1990-1992) i Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Tarnowie (1992-1996). Był  dyrektorem i kierownikiem artystycznym Chóru Polskiego Radia w Krakowie (1995-2010). Jako dyrygent uzyskał wiele nagród i wyróżnień polskich i zagranicznych. Został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi” (2000) i medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatem nagrody im. Jerzego Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury (2001), nagrody Polskiego Radia za propagowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą (2008).

Łucja Nowak ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w klasach dyrygentury chóralnej prof. dr. hab. Jana Jazownika i dr. hab. Macieja Tworka. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pełniła funkcję dyrygenta scholi liturgicznej działającej przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz nauczyciela przedmiotów teoretycznych oraz chóru w szkołach muzycznych I i II stopnia. Od października 2018 roku jest asystentką dyrygenta chóru Psalmodia oraz wykładowcą Szkoły Kantorów prowadzonej przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Jest ponadto dyrygentką Krakowskiego Chóru Żeńskiego. Umiejętności dyrygenckie doskonaliła pod kierunkiem wybitnych pedagogów, takich jak Stefan Parkman, Stanisław Krawczyński, Jörg Peter Weigle, Søren Kinch Hansen i Matthias Beckert, a umiejętności wokalne na kursach Jadwigi Gałęskiej-Tritt, Elżbiety Wtorkowskiej i Soni Lachowolskiej.

Ivan Vrublevskyi ukończył z wyróżnieniem studia z dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej w Odessie i kurs kompozycji pod kierunkiem prof. Karmely Cepkolenko i dr Julii Gomelskiej. Obecnie studiuje wokalistykę na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jako wokalista, dyrygent chóralny i kompozytor jest laureatem międzynarodowych konkursów i festiwalów. W 2015 roku założył męski kwartet, z którym koncertował w Europie (Niemcy, Dania, Francja i Szwajcaria). W 2016 roku założył młodzieżowy chór w Odessie. Jako chórzysta współpracował z Operą Odeską, Filharmonią Odeską i Filharmonią Charkowską. Jest autorem wielu utworów chóralnych, wokalnych oraz instrumentalnych, które były wielokrotnie wykonywane na Ukrainie, w Polsce i innych krajach europejskich. Od 2017 roku pełni funkcję asystenta dyrygenta chóru Psalmodia oraz dyrygenta Krakowskiego Chóru Męskiego.

Młodzi artyści - laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego CEA 2019
Hanna Zalewska - organy
Józef Lach - organy
Marimbazzi Duo:
Paweł Dyyak - marimba
Jakub Kołodziejczyk - marimba
poniedziałek, 1 lipca 2019 godz. 19:00


program:

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Preludium fis-moll BuxWV 146
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga G-dur BWV 541
„Schmücke dich, o liebe Seele” BWV 654
Ivan Trevino (*1983)
Catching Shadows
Emmanuel Séjourné (*1961)
Departures
Tomasz Goliński (*1987)
Purity II
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Pastorale F-dur BWV 590
Alexandre Guilmant (1837-1911)
Finał z I Sonaty d-moll op. 42

Hanna Zalewska naukę rozpoczęła w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. I. Paderewskiego w Krakowie, w klasie fortepianu mgr Jadwigi Wyroby. Obecnie jest uczennicą Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie, gdzie realizuje równolegle naukę gry na fortepianie w klasie dr hab. Mileny Kędry oraz organów w klasie mgr Aleksandry Gawlik. Jest laureatką Makroregionalnych Przesłuchań Klas Fortepianu (2013), Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” (2016) oraz Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Trzcianie, gdzie zdobyła I miejsce (2018). Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez między innymi mgr Olgę Łazarską i prof. Alicję Paletę-Bugaj. Dwukrotnie brała udział w Zimowej Akademii Sztuki organizowanej, dla uzdolnionej młodzieży, przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Brała udział w 23. Letnich Koncertach Organowych w Oświęcimiu, XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rabce-Zdroju oraz Wadowickich Koncertach Organowych (2018). W listopadzie 2018 roku zdobyła I miejsce w XI Konkursie Młodych Organistów w Krakowie. W styczniu 2019 roku wystąpiła w z koncertem solowym w ramach Światowych Dni Młodzieży w Panamie. W marcu 2019 roku zdobyła III miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie, a w kwietniu 2019 roku zajęła I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Organowym CEA we Wrocławiu.

Józef Lach naukę gry na organach rozpoczął w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Bielsku-Białej w klasie organów mgr Urszuli Jasieckej-Bury. Jest tegorocznym absolwentem tej szkoły, laureatem licznych konkursów organowych. Pochodzi z Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Ujsołach. Pełni funkcję organisty parafialnego w Przybędzy koło Żywca. W 2015 roku zajął II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Raciborzu. Otrzymał wyróżnienie w Krakowskim Konkursie Młodych Organistów (2016 i 2018), zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Krasnobrodzie (2018), zajął II miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie (2019) oraz II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym Centrum Edukacji Artystycznej we Wrocławiu (2019). Uczestniczył w warsztatach organowych prowadzonych przez dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka oraz kursie interpretacji muzyki organowej prowadzonym przez dr hab. Jadwigę Kowalską, prof. dr. hab. Andrzeja Białko oraz prof. dr. hab. Jarosława Wróblewskiego.

Marimbazzi Duo to zespół składający się z dwóch młodych i utalentowanych perkusistów - Pawła Dyyaka oraz Jakuba Kołodziejczyka, których łączy pasja do muzyki. Ich współpraca rozpoczęła się w 2015 roku z inicjatywy prof. Leona Olejniczaka - ich pedagoga, który dostrzegł możliwość połączenia dwóch swoich podopiecznych w jeden zespół. Z czasem praca artystów zaczęła przynosić pożądane przez nich efekty w postaci wielu nagród, z których największym jest zdobycie I miejsca w konkursie „Salieri-Zinetti” w Weronie. Dzięki osiągnięciom nagrali swoją debiutancka płytę. Oryginalny styl oraz osobowość sceniczna zespołu znalazła uznanie u wielu cenionych pedagogów oraz muzyków zarówno z Polski jak i zagranicy. Duet ten cechuje zgranie, dążenie do perfekcji, profesjonalizm oraz dbałość o każdy szczegół. Technika gry artystów stoi na bardzo zaawansowanym poziomie, dzięki czemu posiadają oni szeroki wachlarz umiejętności artykulacyjnych, agogicznych jak i interpretacyjnych i dzięki temu jako zespół nie muszą ograniczać się do jednego gatunku muzycznego, gdyż potrafią się odnaleźć zarówno w repertuarze klasycznym, jazzowym, współczesnym oraz awangardowym. Wszystko to przekłada się na szeroki repertuar, w którym słuchacz ma możliwość doznania wielu kontraktujących ze sobą emocji. Muzycy z Marimbazzi Duo otrzymali stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2016/2017 oraz stypendia na zakup instrumentów z programu Narodowego Centrum Kultury „Młoda Polska” w latach 2017 i 2019. W 2019 roku zdobyli Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Perkusyjnych CEA w Radomiu.

Waldemar Krawiec - organy
Michał Mogiła - obój
poniedziałek, 8 lipca 2019 godz. 19:00

program:

Jan z Lublina (XVI w.)

Preambulum in F
Taniec
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sinfonia z kantaty „Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe” BWV 156
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Toccata i fuga E-dur
Horatio Parker (1863-1919)
Canon in the Fifth for Oboe and Organ
Johann Peter Kellner (1705-1772)
Preludium C-dur
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Koncert obojowy g-moll HWV 287
Grave, Allegro, Sarabande, Allegro
Marian Sawa (1937-2005)
Fuga-Bolero
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Pieśń bez słów op. 19 b nr 1
Theodore Dubois (1837-1924)
Fiat Lux

Waldemar Krawiec naukę gry na organach rozpoczął w Studium Organistowskim przy Kurii Biskupiej w Opolu pod kierunkiem Barbary Ślęczek. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Zabrzu w klasie organów Łucji Krosny-Widerowej. Będąc w klasie dyplomowej pełnił przez rok obowiązki organisty w kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego. U swego mistrza ukończył również studia podyplomowe. Tematem jego pracy dyplomowej było przygotowanie do druku Fantazji op. 14 Jana Gawlasa. W czasie studiów pełnił obowiązki organisty w Parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, a po studiach przez 7 lat w kościele św. Kamila w Zabrzu. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich poświęconych interpretacji muzyki organowej w Polsce, Niemczech i Belgii, prowadzonych przez wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, N. Danby. W 1994 roku otrzymał wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu za najlepsze wykonanie utworu „Mater dolorosa”. Brał udział w wielu koncertach jako solista i kameralista w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Łotwa, Rosja, Finlandia). Interesuje się muzyką śląską. W 1996 roku brał udział w koncercie poświęconym 25. rocznicy śmierci śląskiego kompozytora Fritza Lubricha. W 2003 roku, już po raz drugi, brał udział w Festiwalu Kompozytorów Śląskich w Opolu, gdzie wykonał monograficzne koncerty poświęcone twórczości wrocławskiego organisty i kompozytora Moritza Brosiga. W 2000 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład w rozwój kultury w mieście. Z jego inicjatywy zapoczątkowano w 1995 roku koncerty organowe w Zabrzu, które przekształciły się w Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Został dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Zabrzu. Jest wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Udzielał się w pracach redakcyjnych nad wydaniem nowego Chorału „Droga do nieba”. Uczestniczył w projekcie zakupu i instalacji organów do kościoła św. Jakuba na wyspie Sachalin w Rosji. W tym celu zagrał 30 koncertów charytatywnych w diecezji gliwickiej i opolskiej. W 2013 roku odbył się koncert inauguracyjny na nowych organach w kościele św. Jakuba na Sachalinie. Nagrał płytę CD rejestrującą cztery instrumenty śląska opolskiego oraz trzy płyty z muzyką kompozytorów śląskich. We wrześniu 2015 roku otrzymał nagrodę w dziedzinie kultury od Prezydenta Miasta Zabrze. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów w Gliwicach.

Michał Mogiła jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie oboju prof. Tomasza Miczki oraz studiów podyplomowych Hochschule für Kunste Bremen w klasie prof. Christiana Hommela. Uczestniczył w międzynarodowym kursie mistrzowskim w Markneukirchen u prof. Ingo Goritzki, kursach kameralnych Deutsche Kammerphilharmonie Bremen oraz warsztatach operowych Junge Oper Schloss Weikersheim, odbywających się pod patronatem Jeunesses Musicales Deutschland. Podczas studiów był pierwszym oboistą European Ensamble For Contemporary Music Bonn oraz Junges Klangforum Mitte Europa Berlin. Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą. Jest jednym z twórców orkiestry kameralnej Sinfonietta Hevelius Bremen, z którą wielokrotnie występował jako solista. Brał udział w wielu ważnych festiwalach muzycznych w kraju i na świecie (Warszawska Jesień, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Usedomer Musik Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” Zakopane, Milano Musica, International Festival of the Aegean, International Oboe Masterclasses Zielona Góra, Gdański Festiwal Muzyczny). Koncertował w wielu krajach (Niemcy, Holandia, Czechy, Słowacja, Francja, Włochy, Dania, Szwajcaria, Grecja, Chiny). Jest dyrektorem artystycznym i fundatorem Lubuskiego Festiwalu Muzycznego, prezesem Stowarzyszenia Artystów „Zdolni do wszystkiego”. Od 2008 roku jest oboistą solistą Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda. W plebiscycie Gazety Lubuskiej oraz Swiss Krono otrzymał, w kategorii kultury, tytuł Człowieka Roku Krono 2017 (I miejsce - powiat Zielona Góra, II miejsce - województwo lubuskie). W 2018 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Trio Vox Tribus:
Jacek Heczko - skrzypce
Tomasz Pająk - klarnet
Paweł Seligman - organy
poniedziałek, 15 lipca 2019 godz. 19:00

program:

Bedřich Antonín Wiedermann (1883-1951)

Marsz w stylu Händla
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Preludium chorałowe „Herr Christ, der einig Gottes Sohn” BuxWV192
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Chorał z Kantaty nr 147 „Jesus bleibet meine Freude BWV” 147/10
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto G-dur BWV 592
Allegro, Grave, Presto
Niels Gade (1817-1890)
Fantazja „Lobe den Herren
Feliks Nowowiejski (1877-1946)
Improwizacja op. 19 na puzon i fortepian w opracowaniu na skrzypce, klarnet i organy Katarzyny Danel
Paweł Seligman (*1981)
Tryptyk Moniuszkowski
Eugène Gigout (1844-1925)
Toccata h-moll
Katarzyna Danel (*1992)
Suita festiva na skrzypce, klarnet i organy
Praeludium - Niech w święto radosne
Méditation - O zbawcza Hostio
Toccatina - Te Deum laudamus
Sortie - Salve Regina


Trio Vox Tribus to zespół założony przez organistę Pawła Seligmana w 2017 roku, choć nieoficjalnie muzycy zespołu występowali ze sobą już od końca 2014 roku. To prawdopodobnie jedyny taki skład kameralny w Polsce. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno transkrypcje utworów instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych i kompozycje pisane specjalnie na ten skład wykonawców. Zespół koncertuje w kraju i za granicą. Spośród licznych koncertów godny odnotowania jest udział tria w XIX Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu, gdzie podczas koncertu w poznańskiej Bazylice Kolegiackiej w kwietniu 2019 roku zespół wykonał  kilka prawykonań utworów kompozytorki Katarzyny Danel.

Tomasz Pająk jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej w klasie mgr Tomasza Gmyrka oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu - Filii w Szczecinie w klasie klarnetu prof. Bogusława Jakubowskiego. Ma na swoim koncie koncerty z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, grając pod dyrekcją między innymi Jerzego Maksymiuka i Jerzego Salwarowskiego. Jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu oraz wykładowcą w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Jacek Heczko ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w klasie skrzypiec mgr Barbary Litwiniuk. Jest studentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec dr. Adama Mokrusa. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich. Jest laureatem konkursu muzyki kameralnej w Krakowie, uzyskał wyróżnienie na przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej. Koncertuje w kraju i za granicą.

Paweł Seligman - organista, pianista, kameralista i pedagog - ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w klasie fortepianu doc. Janusza Seligmana oraz w klasie organów adiunkt Bogumiły Dunikowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i adiunkta Zygmunta Antonika (2005). Odbył szereg warsztatów, kursów mistrzowskich i lekcji otwartych z zakresu gry i improwizacji organowej oraz wykonawstwa muzyki dawnej. W latach 1995-2008 był organistą kościoła św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy. Był pomysłodawcą i koordynatorem społecznej akcji „Organy dla Brennej Leśnicy”. Od 2008 roku jest organistą kościoła NMP Królowej Polski w Pogórzu (diecezja bielsko-żywiecka). Jest kierownikiem artystycznym festiwali „Wieczory Muzyczne w Leśnicy” oraz „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej” w Pogórzu, pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym Cieszyńskiego Maratonu Bachowskiego, nauczycielem w Państwowych Szkołach Muzycznych w Cieszynie oraz Jastrzębiu-Zdroju, gdzie prowadzi klasy organów, założycielem tria Vox Tribus. Ma na swoim koncie 9 płyt CD, w tym 6 z solową muzyką organową. Współpracuje jako akompaniator między innymi z Chórem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej, Chórem „Echo” z Zebrzydowic. W 2016 roku został odznaczony srebrną odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność na rzecz amatorskiego ruchu chóralnego. W 2019 roku został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Norwegia, Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Czechy).

Roman Perucki - organy
Łukasz Długosz - flet
poniedziałek, 22 lipca 2019 godz. 19:00

program:

Johann Sebastian Bach (1658-1750)

Toccata i fuga d-moll BWV 565
Sonata E-dur BWV 1035               
Daniel Magnus Gronau (1700-1747)
Choral Partita „Ein feste Burg ist unser Gott
Janusz Bielecki (*1961)
Sonata libera           
Andante, Largo, Allegro
Johann Sebastian Bach (1658-1750)
Preludium i fuga Es-dur BWV 552
Chaminade Cécile (1857-1944)

Meditation
       
Roman Perucki ukończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie organów prof. Leona Batora w 1986 roku. Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych w kraju i za granicą. Od 1997 roku jest profesorem gdańskiej Akademii Muzycznej (w latach 1996-1999 był prorektorem ds. artystycznych). Jest dyrektorem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Z jego inicjatywy powstało Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe - siedziba filharmonii. Jest prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”, z którym organizuje między innymi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej, Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Sweelincka w Gdańsku, cykl koncertów „Bliżej Bacha”, koncerty z okazji Jarmarku św. Dominika w kościele oo. Dominikanów w Gdańsku oraz festiwale organowe w kościołach Pomorza Gdańskiego. Prowadzi kursy mistrzowskie w Niemczech, Francji, Portugalii, Rosji, Meksyku oraz wykłady w uczelniach i szkołach muzycznych na terenie całej Polski. Jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów organowych (Włochy, Francja, Czechy, Rosja, Polska). W swoim dorobku ma już ponad 2500 recitali. Koncertował w najsłynniejszych katedrach i salach koncertowych świata między innymi w Notre Dame (Paryż), Gandawie (Belgia), Mariinsky Theater (St. Petersburg), sali koncertowej The UANL Symphony Orchestra w Monterrey (Meksyk). Koncertuje w Polsce, w niemal wszystkich państwach Europy oraz w Japonii, Chinach, Australii, Meksyku i USA. Dużą część koncertów wykonuje wspólnie ze swoją małżonką - skrzypaczką Marią Perucką. Jest pierwszym organistą Archikatedry Oliwskiej. Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz nagrań płytowych. Jego płytę „Messe pour les paroisses” Fr. Couperina Bohdan Pociej uznał - w „Ruchu Muzycznym” - za najlepsze nagranie 1991 roku wydane w Polsce, a druga płyta Oliwska nominowana była do nagrody Fryderyka. W swoim dorobku posiada platynową płytę, wydaną w 1998 roku. Posiada liczne odznaczenia i nagrody, w tym najwyższe odznaczenia papieskie „Pro Eclessiae et Pontifice”, przyznane przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Order św. Sylwestra nadany przez Papieża Benedykta XVI. W 2005 roku otrzymał złotą odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2007 roku Pomorską Nagrodę Artystyczną - „Gryfa Pomorskiego” oraz nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Łukasz Długosz - uznany przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów, najliczniej uhonorowany w historii polski flecista - jest absolwentem studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów mistrzowskich w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven. Jest laureatem licznych ogólnopolskich konkursów fletowych oraz zdobywcą czołowych nagród na kilkunastu konkursach międzynarodowych w tym tak prestiżowych jak 8. Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Jean Pierre Rampala w Paryżu, 3. Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Carla Nielsena w Odense, 1. Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Theobalda Böhma w Monachium oraz 5. Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Leonardo de Lorenzo w Viggiano. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami. Jako solista występował między innymi w Musikverein Goldener Saal oraz Konzerthaus we Wiedniu, Konzerthaus w Berlinie, Gasteig Carl Orff Saal oraz Herkulessaal w Monachium. Grał pod batutą takich gwiazd jak Zubin Mehta, Mariss Jansons, Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, czy Jacek Kaspszyk. Jest wielokrotnie zapraszany do wykonania koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora. W 2010 roku miał swój debiut fonograficzny z London Symphony Orchestra, z którą nagrał płytę z koncertem fletowym Michaela Colina. Artysta dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. Jego liczne nagrania płytowe zostały bardzo wysoko ocenione przez krytykę polską i europejską. Otrzymał szereg nagród fonograficznych, w tym nagrodę International Classical Music Award (ICMA). Jego koncerty były wielokrotnie transmitowane przez najważniejsze rozgłośnie radiowe takie jak: BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, RMF Classic. Na swoim koncie posiada szereg prawykonań kompozycji polskich i zagranicznych twórców, między innymi Enjott Schneidera, Pawła Mykietyna, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Piotra Mossa, Michaela Colina, Pawła Łukaszewskiego i wielu innych. Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fletowych. Prowadzi kursy mistrzowskie na całym świecie. Reprezentuje Polskę na licznych międzynarodowych konwencjach fletowych. Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany do „Paszportów Polityki” oraz nagrody „Gwarancje Kultury” TVP Kultura. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał szereg prestiżowych nagród i stypendiów, między innymi Gasteig Musikpreis, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben. Za wybitną działalność kulturalną i promocję kultury polskiej został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Kierownictwo artystyczne koncertów
dr hab. Witold Zalewski

Organizatorzy
Oświęcimskie Centrum Kultury
Parafia św. Maksymiliana

Koncerty

Kościół św. Maksymiliana w Oświęcimiu, pl. św. Maksymiliana 2

wstęp wolny

24. Letnie Koncerty Organowe galeriana ilustracji collage z plakatów z imprezWydarzenia biletowane w Oświęcimskim Centrum Kultury KASA CZYNNA poniedziałek, czwartek, piątek - godz. 15:00-19:00 wtorek, środa - godz. 11:00-15:00 sobota, niedziela - godzina przed planowaną imprezą godzina przed pierwszym seansem w kinie do rozpoczęcia ostatniego seansu | repertuar link sprzedaż online https://ock.systembilet...czytaj więcej...
październik 2022
  P W Ś C P S N
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)