Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...
napis kochać człowieka i fragment kliszy

Ogólnopolskie Biennale Fotografii Kochać człowieka

Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko „tu i teraz”, ale „zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”, objęte patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta Oświęcim, organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury, programowo nawiązuje do Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.

Biennale odbywa się od 1999 roku co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na inne formy artystycznego wyrazu. Celem biennale jest kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka, fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia oraz zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym.

Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. Biorą w nim udział twórcy z całej Polski legitymujący się wieloma osiągnięciami, jak również osoby stawiające pierwsze kroki w sztuce utrwalania postaci i zdarzeń.

Już pierwsze biennale spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem fotografików, uzyskało akceptację środowiska i zostało uznane przez Radę Artystyczną Związku Polskich Artystów Fotografików za jedną z ważniejszych imprez fotograficznych w Polsce.

W dwunastu edycjach biennale w konkursie wzięło udział 1197 autorów, którzy nadesłali 6220 fotografii.

Nadesłane prace oceniane były przez jury, które decydowało o zakwalifikowaniu do konkursu, na wystawę i o nagrodach. Te fotografie to wspaniała lektura. Piękna i przejmująca. Przepełniona mądrością. Ważna. Traktująca o sprawach oczywistych i podstawowych.

W pracach jury dotychczas brali udział: Andrzej Zygmuntowicz (przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików), Andrzej Świetlik (ex przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików), Andrzej Baturo (wiceprzewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików), Wojciech Plewiński (Okręg Krakowski Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików), Inez Baturo (Okręg Krakowski Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików), Konrad Pollesch (Okręg Krakowski Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików).

XIII Biennale Fotografii Kochać człowieka 2023

W dniach od 28 kwietnia do 24 maja 2023 roku w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury (podsumowanie konkursu, wręczenie nagród otwarcie pokonkursowej wystawy 28 kwietnia o godzinie 17:00) prezentowana będzie pokonkursowa wystawa XIII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka” odbywającego się pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta Oświęcim.

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82