Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Regulamin internetowej sprzedaży biletów

Regulamin internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury

System biletowy Visualticket umożliwia zakup biletów przez internet na wydarzenia organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury.

 1. Zasady ogólne
  • Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Oświęcimskie Centrum Kultury.
  • Regulamin dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.ock.org.pl
  • Serwis umożliwia zakup biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system przelewy24.pl
  • Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.
  • Wybierając opcję biletu ulgowego/zniżkowego należy okazać, przy wejściu na wydarzenie, wraz z biletem dokument upoważniający do nabytej zniżki. W przypadku braku posiadania dokumentu, uczestnik wydarzenia musi dopłacić różnicę do pełnego biletu w kasie biletowej Oświęcimskiego Centrum Kultury.
  • Za bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.ock.org.pl nie jest wystawiana faktura VAT.
 2. Zamówienia   
  • Aby złożyć zamówienie należy:
   • wybrać wydarzenie,
   • wybrać liczbę zamawianych biletów (w koszyku maksymalnie 10 biletów),
   • podać niezbędne dane osobowe,
   • zapłacić za wybrane bilety za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  • O puli biletów dostępnych do sprzedaży internetowej oraz zakończeniu ich sprzedaży decyduje Oświęcimskie Centrum Kultury.
  • Sprzedaż biletów kończy się na 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
  • Brak możliwości zakupu biletu przez internet nie oznacza braku biletów w kasie.
 3. Płatności
  • Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  • Podana cena jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu doliczana jest opłata manipulacyjna serwisu przelewy24.pl
  • Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane.
  • Prosimy o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej transakcji. Oświęcimskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 4. Dostawa
  • Dostarczenie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym w pdf do samodzielnego wydruku.
  • Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem
 5. Zasady posługiwania się biletem
  • Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
  • Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu wydrukowanego biletu wstępu i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie. 
  • W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.
  • Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom postronnym lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
 6. Zwroty
  • Zwrot pieniędzy za bilet dokonywany będzie na konto, z którego realizowana była płatność. Wydruk biletu w pdf, wraz z pisemną informacją Kupującego o rezygnacji z biletu, należy przedłożyć w Oświęcimskim Centrum Kultury najpóźniej na 1 dzień przed datą wydarzenia.
 7. Dane osobowe
  • Dokonując zakupu biletów online Kupujący wypełnia formularz podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy i miejscowość. Tym samym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Oświęcimskiemu Centrum Kultury.
  • W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
  • Osoby dokonujące zakupu biletów online zobowiązują są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.
 8. Informacje końcowe
  • Oświęcimskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze oraz odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
  • Wszystkie informacje na temat repertuaru opublikowane są na stronie www.ock.org.pl

Aktualności...

Zobacz wszystkie...

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82