Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...
elita lejdis podczas tańcagrupa tancerzy hajduków na scenieorkiestra na scenieelita lejdis junior podczas tańca

Klub Filatelistów i Numizmatyków

14 grudnia 1954 roku przy Zakładach Chemicznych Oświęcim powstało Koło Filatelistyczne nr 9. Koło to podlegało wówczas Zarządowi Polskiego Związku Filatelistów. Od chwili oddania do użytku Zakładowego Domu Kultury znalazło w nim siedzibę. Początkowo skupiało niewielu członków, jednak z czasem do grona zapaleńców dołączali nowi entuzjaści filatelistyki. W 1964 roku Koło nr 9 liczyło już 149, a w dalszych latach osiągnęło liczbę 250 członków.

Znaczek Klubu Filatelistów i Numizmatyków Oświęcimskiego Centrum Kultury

Koło nr 33 im. Aleksandra Orłowskiego (w 1978 roku oświęcimscy filateliści przeszli pod Zarząd Polskiego Związku Filatelistów, okręg Bielsko-Biała, stąd zmiana numeru koła) skupiało ponad 170 osób i miało niezmiennie siedzibę w Oświęcimskim Centrum Kultury. Uznawane było za jedno z najprężniej działających nie tylko w okręgu bielskim. W 1990 roku zostało odznaczone przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów “Złotą Odznaką Honorową”.

Lata działalności Koła nr 33 zaowocowały wieloma osiągnięciami i wystawami urządzanymi wspólnie między innymi z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Do najważniejszych z nich należą: Krajowa Wystawa Filatelistyczna “Pokój narodom świata” w 1980 roku, na której pokazano zbiory znaczków z całego kraju przedstawiających obozy koncentracyjne, ruch oporu w latach okupacji, obozy jenieckie w okresie II wojny światowej oraz dorobek Czerwonego Krzyża, ONZ, ruchy wolnościowe na świecie. Z okazji 50. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkanau i miasta Oświęcim filateliści przygotowali ekspozycję “Ku pamięci narodom świata”.

Koło nr 33 urządziło ponad 60 wystaw, wydało ponad 60 stempli okolicznościowych wiążących się z Oświęcimiem i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, zebrało 170 woluminów związanych ze swoją działalnością. Filateliści z Oświęcimskiego Centrum Kultury są autorami projektów 60 beznominałowych kart pocztowych. Zaprojektowali również 16 stempli okolicznościowych upamiętniających wydarzenia rocznicowe, społeczne i kulturalne ziemi oświęcimskiej.

Członkowie Koła nr 33 aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta. We wrześniu 2000 roku, podczas obchodów 50-lecia Polskiego Związku Filatelistów i 45-lecia Koła nr 33 Polskiego Związku Filatelistów, staraniem oświęcimskich filatelistów została wydana monografia “Historia Poczty i Filatelistyki w Oświęcimiu”.

Koła nr 33 przekształciło się w Klub Filatelistów i Numizmatyków im. A. Orłowskiego mający swoją siedzibę w Oświęcimskim Centrum Kultury.

13.12.2019 65 lat Klubu Filatelistów i Numizmatyków – spotkanie jubileuszowe.

Fot. 60-lecie Klubu Filatelistów i Numizmatyków im. A. Orłowskiego / 12.12.2014

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82