Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Eko-Oświęcim. Moje Miasto Przyszłości – konkurs plastyczny Synthos S.A.

Synthos S.A. zaprasza uczniów klas I-VIII – uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Oświęcim i gminie Oświęcim lub uczęszczających do szkół podstawowych poza miastem Oświęcim i gminą Oświęcim, ale będących mieszkańcami miasta Oświęcim i gminy Oświęcim oraz dzieci pracowników grupy Synthos uczęszczających do szkół podstawowych niezależnie od miejsca zamieszkania i lokalizacji szkoły – do udziału w konkursie plastycznym pn. „Eko-Oświęcim. Moje Miasto Przyszłości”.

Synthos S.A. dąży do podkreślenia, że przemysł może odgrywać kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne rozwiązania, technologie przyjazne dla środowiska i zrównoważoną produkcję. Synthos pragnie jednocześnie zaangażować dzieci i młodzież w dialog na temat wspólnej odpowiedzialności za troskę o środowisko, kształtując w nich świadomość, że każdy może wnieść swój własny wkład w ochronę planety.

Celem konkursu plastycznego „Eko-Oświęcim. Moje Miasto Przyszłości” jest:

  • zainspirowanie dzieci i młodzieży do wyrażenia swojej wizji zrównoważonego i ekologicznego Oświęcimia poprzez sztuki plastyczne,
  • podjęcie wyzwania ukazania, jak mogą przyczynić się do stworzenia ekologicznie świadomego miasta oraz jakie zmiany chcieliby zobaczyć w swoim otoczeniu,
  • promowanie świadomości ekologicznej – zachęcanie dzieci i młodzieży do zgłębienia wiedzy na temat ekologii i związanych z nią zagadnień, takich jak ochrona przyrody, redukcja odpadów, recykling, czy efektywność energetyczna,
  • zachęcanie do działań proekologicznych – konkurs ma na celu pobudzenie aktywności proekologicznej wśród dzieci i młodzieży, zachęcając ich do refleksji nad tym, jakie konkretnie działania można podjąć, aby wpłynąć pozytywnie na środowisko.

Prace konkursowe przyjmowane będą do 12 kwietnia 2024 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury będącym partnerem konkursu.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury podczas odbywającego się Dnia Ziemi.

Dla laureatów I, II i III miejsca, w trzech ocenianych kategoriach wiekowych (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) została ufundowana wycieczka do Paryża obejmująca zwiedzanie miasta i wyjazd do Disneylandu. Autorzy prac zakwalifikowanych do udziału w pokonkursowej wystawie otrzymają upominki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Regulamin konkursu z załącznikami dostępny jest na stronie Synthos S.A. | https://www.synthosgroup.com/konkurs_plastyczny

Aktualności...

Zobacz wszystkie...

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82