Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do menu tej sekcji Skocz do wyszukiwarki wydarzeń Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
MENU...

XXX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA AMOR SPRAWIŁ… 2024

18 maja 2024 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury będą odbywały się, pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, XXX Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił…”. „Amor sprawił…” jest konkursem adresowanym do młodzieży i dorosłych pragnących w maju mówić i śpiewać o miłości.Spotkania obejmują dwie kategorie: - recytacja (wyłącznie wykonawcy indywidualni), - poezja śpiewana (wykonawcy indywidualni oraz zespoły do 6 […]

X Ogólnopolski Festiwal Tańca Taki Taniec

25 maja 2024 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie się odbywał, pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, X Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki Taniec". Festiwal "Taki Taniec" - popularyzujący taniec jako atrakcyjną formę aktywnego stylu życia - adresowany jest do uczestników w wieku 6-25 lat - dla formacji i zespołów - dla różnych kategorii tanecznych: taniec towarzyski, […]

XIV Konkurs Plastyczny Lubię smoki

28 maja 2024 roku o godzinie 16:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie podsumowany XIV Konkurs Plastyczny „Lubię smoki”, adresowany do uczestników w wieku 10-19 lat mieszkających lub uczących się na terenie powiatu oświęcimskiego. Konkurs służy poznaniu baśni, legend i mitów z różnych regionów świata, zachęceniu do poszukiwań opisów fantastycznych stworów w literaturze światowej, a także […]

XXVIII Konkurs Plastyczny Moje marzenia

28 maja 2024 roku o godzinie 16:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie podsumowany XXVIII Konkurs Plastyczny „Moje marzenia”, adresowany uczestników w wieku 5-13 lat mieszkających lub uczących się na terenie powiatu oświęcimskiego, pragnących za pomocą dowolnej techniki plastycznej przedstawić swoje marzenia. „Moje marzenia” mają charakter indywidualny, a każdy z jego uczestników może złożyć maksymalnie 2 […]

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Młodzi i miasto

7 września 2024 roku o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie podsumowany III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Młodzi i miasto”, adresowany do młodzieży i dorosłych w wieku 16-22 lat. Tematem konkursu jest człowiek w relacji z przestrzenią. Może to być okazja do spojrzenia na miasto jako pejzaż, scenografię ale też jako tło życia dla […]

XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Darujmy światu pokój

19 września 2024 roku o godzinie 14:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie podsumowany, w przededniu Międzynarodowego Dnia Pokoju (21 września), XXIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, odbywający się patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim. Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, adresowany do uczestników w wieku 7-19 lat, zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w […]

IX OŚWIĘCIMSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW

19 października 2024 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury będą odbywały się , pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, IX Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Organizacji spotkań przyświeca kilka celów, w tym: popularyzacja twórczości artystycznej jako atrakcyjnej formy aktywnego stylu życia, prezentacja dokonań twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych, integracja twórczych grup seniorów oraz promocja miasta Oświęcim.Uczestnicy zaprezentują […]

Zdjęcie fasady OCK z lotu ptaka.

Oświęcimskie Centrum Kultury

Oświęcimskie Centrum Kultury - jedna z większych instytucji kultury na terenie Małopolski Zachodniej - prowadzi działalność o charakterze lokalnym, zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i powiatu, jak również o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Działalność Oświęcimskiego Centrum Kultury to całoroczna oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych: zajęcia w sekcjach i zespołach artystycznych, konkursy, festiwale, cykliczne imprezy. To również stała oferta repertuarowa: teatr, koncerty, estrada, kabaret, film, wystawy.

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82