Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów

Rezerwacja biletów:

 1. Rezerwacji można dokonywać w kasie OCK osobiście lub telefonicznie: tel. fax (33) 842-25-75, 842-44-61, 842-44-63, 842-57-82, kasa nr wewnętrzny 28.
 2. Dokonując rezerwacji osobistej lub telefonicznej należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Tym samym zostaje wyrażona zgoda na kontakt ze strony OCK w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze. Podanie danych jest dobrowolne i będzie przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Po realizacji wydarzenia dane podane do rezerwacji biletu zostają usunięte przez Administratora.
 3. Osoby dokonujące rezerwacji osobiście lub telefonicznie oraz poprzez dostarczenie formularza, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.
 4. Zarezerwowane bilety należy wykupić w kasie OCK najpóźniej 21 dni przed datą imprezy.
 5. W terminie krótszym niż 21 dni przed imprezą mogą być dokonywane wyłącznie rezerwacje krótkoterminowe (na 1-2 dni).
 6. Po terminach określonych w systemie biletowym rezerwacje zostają automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.
 7. W terminie krótszym niż 10 dni przed imprezą rezerwacje nie będą dokonywane. Kasa udziela informacji o aktualnej i prognozowanej liczbie ewentualnych wolnych miejsc.
 8. Przy rezerwacjach biletów grupowych, rezerwujący zobowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia biletów i złożyć go osobiście w kasie OCK lub przesłać e-mailem na adres kasa@ock.org.pl w terminie uzgodnionym z OCK.
 9. Bilety zarezerwowane na seanse filmowe i inne wydarzenia w kinie należy wykupić w kasie najpóźniej 15 minut przed seansem.

Płatność za bilety:

 1. Płatności za zarezerwowane bilety indywidualne lub grupowe można dokonywać osobiście w kasie OCK lub przelewem na rachunek bankowy OCK, nr konta: Bank Spółdzielczy w Zatorze, nr: 42 8136 0000 0030 0298 2000 0010.
 2. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto OCK.
 3. Zapłacone bilety indywidualne i grupowe można odbierać w kasie OCK do dnia imprezy, najpóźniej pół godziny przed jej rozpoczęciem.

Zwroty biletów:

 1. Bilety indywidualne zakupione w kasie OCK można zwracać najpóźniej na 1 dzień przed datą imprezy w kasie OCK.
 2. Bilety indywidualne zakupione przez internet, za pośrednictwem systemu biletowego Oświęcimskiego Centrum Kultury (Visualticket), można zwracać najpóźniej na 1 dzień przed datą imprezy w kasie OCK. Bilety zwracać można również przesyłając informację o zwrocie biletów (zeskanowany bilet z adnotacją o zwrocie biletów, datą i czytelnym podpisem) na adres bilety@ock.org.pl. Bilety zakupione poza systemem sprzedaży Oświęcimskiego Centrum Kultury nie podlegają wymianie i zwrotom w OCK.
 3. Bilety grupowe zakupione w kasie można zwracać najpóźniej na 10 dni przed datą imprezy w kasie OCK
 4. Zwroty należności za zakupione bilety dokonywane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury.
 5. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem.
 6. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 7. Bilety niewykorzystane (utracona ważność) nie podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku odwołania imprezy lub zmiany jej terminu z przyczyn niezależnych od OCK (tak zwanej siły wyższej, np. choroba wykonawcy, kataklizmy, klęski żywiołowe, awarie energetyczne, żałoba narodowa, epidemia, itp.) widzom, którzy zakupili bilety, przysługuje zwrot należności za bilety lub ich wymiana na nowy termin.

Aktualności...

Zobacz wszystkie...

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82