Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do menu tej sekcji Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Jubileusz 25-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1997 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury. Działało wówczas w Polsce 19 uczelni dla seniorów.

Pierwszy rok akademicki został zainaugurowany 4 października 1997 roku wykładem „Trzeci wiek odkryty na nowo” poprowadzonym przez prof. Jacka Wodza. Indeksy odebrało około 100 studentów.

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał we Francji. Założył go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Tuż za nim pojawiły się inne uniwersytety we Francji i innych krajach.

Uniwersytety Trzeciego Wieku są bardzo popularną formą edukacji oraz zachowania i zwiększenia sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Oprócz możliwości zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zapewniają pomoc w przystosowaniu się uczestników zajęć do nowych, zmienionych poprzez przejście na emeryturę czy rentę warunków życia.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu uczestniczą w wykładach z historii sztuki, profilaktyki zdrowia, filozofii, psychologii, literatury oraz w zajęciach ruchowych – nordic walking, pilates, gimnastyka, basen, taniec, działają w grupie kabaretowej, zespole wokalnym i tanecznym.

8 czerwca 2022 

Małopolska Uczelnia Państwowa
im. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Kolbego 8

Konferencja naukowa
„Miejsce i znaczenie seniorów w społeczeństwie”

z udziałem:

prof. Doroty Gierszewski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Zofii Szaroty
Uniwersytet Warszawski w Warszawie   
prof. Tadeusza Aleksandra
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Romana Dorczaka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Artura Fabisia
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. Tadeusza Sławka
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Artur Łacina-Łanowski
moderator

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24

część oficjalna i artystyczna

Jubileusz wsparli finansowo:

Jubileusz wsparli:

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82